Av jord är du kommen

jordFramförallt handlar denna film om något som vi människor tar för givet. Det handlar om en av förutsättningarna för liv på vår planet så som vi känner till det. Jorden, myllan myllrar av liv som de flesta inte känner till. Det handlar också om bräcklighet, omedveten och medveten påverkan av vår miljö och vår överlevnad. Det handlar om grunden till liv, natur, miljö, näringskedjor och livsmedel. AV JORD ÄR DU KOMMEN är en film om den odlingsbara jorden som vi, för vår överlevnad, är helt beroende av.

Honungsfabriken

1980x1020_Grafik_Honungsfabriken3Vad har man egentligen för nytta av bin? Man vet ju att de gör honung men vad gör de mer?
Och vad gör humlorna, flugorna och alla andra de där andra som bökar runt i blommorna?
Kan man använda bina till något annat?

I HONUNGSFABRIKEN får vi veta det mesta om tama och vilda bin,
vad de gör för nytta och vad som hotar dem.

 

Den 29:e maj…


En vacker film om de små men livsviktiga varelser som är avgörande för vår överlevnad. Ska vi verkligen riskera deras överlevnad för att få behålla vår välfärd? Sprid ordet om filmen “Bieffekten” på Facebook. Filmen visas i SVT1 den 29/5 20:00.

BIEFFEKTEN

rall

“If the bee disappeared off the surface of the globe then man would only have four years of life left. No more bees, no more pollination, no more plants, no more animals, no more man”  Einstein

Och det går inte att vifta bort den otäcka sanningen att utan insekter skulle en stor del av vår livsmedelsproduktion vara omöjlig och det är denna frontlinje av pollenrallare som skapar förutsättningarna för allt levande. Vi kan ersätta oljan, vi kan ersätta mycket men pollinerare går inte att ersätta. Vi står inför ett hot vilka konsekvenser vi inte kan föreställa oss.

BIEFFEKTEN skildrar pollinering, pollinerare, mänsklig påverkan. En angelägen film där bin och insekter har huvudrollen i människans fortlevande på planeten. Om fjärilens vingslag kan åsamka en storm; vad händer då om varenda bivinge slutar slå?

Leverans SVT mars 2014